SuperClass-Supertrieda V4 Konferencia a míting zadefinovali pracovnú skupinu pre prípravu projektu v krajinách V4.

Prinášame vám viac informácii o prvom stretnutí V4 SuperClass – Supertrieda, Konferencii a mítingu ktoré boli realizované s podporou Vyšegrádskeho fondu.

Prvá časť pracovného stretnutia  pozostávala z vystúpení slovenských koordinátorov – Martiny Bodnárovej a Ľuboša Zaťka, z Občianskeho združenia Supertrieda zastupujúci organizátora projektu Supertrieda, ale aj V4 Konferencie a mítingu so vstupmi odborného garanta za psychologicko-pedagogickú stránku projektu Albína Škovieru z Univerzity Komenského Bratislava. Zástupkyňa Vyšegrádskeho fondu Barbora Hromeková prezentovala aktivity fondu.

Po krátkej diskusii vystúpil zástupca českej strany Ivo Klmaň z brnenskej JAMU,  pani Marzena Kramza a Barbara Arciszewska z SP Rzesow z Poľska, ktorí zhodnotili situáciu vo svojej krajine a navrhli na spoluprácu na projekte SupeClass V4.

Po obede sa s praktickým pohľadom na realizáciu projektu pridala učiteľka Marta Páleníková zo Základnej školy na Palisádoch v Bratislave, ktorá sa projektu Supertrieda aj s o žiakmi zúčastnila tretíkrát .  Zhodnotila dlhodobý a krátkodobý účinok Supertriedy na dianie v kolektíve, aktívne diskutovala o výhodách ale aj úskaliach a organizačných komplikáciách pri účasti na projekte.

Po prezentácii ďaľšieho zástupcu Českej republiky Rastislava Kozoňa z Masarykovej Univerzity v Brne a príspevkoch Bela Felixa z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kataríny Burgrovej z Prešovskej univerzity sa pokračovalo diskusiou o situácii a možnostiach vstupu do projektovej spolupráce v zúčastnených štátoch .

Z diskusie vyplynula potreba realizovať projekt ako je Supetrieda v Čechách, situácia v Poľsku je podobná, jednotný celoplošný projekt akým je na Slovensku Supertrieda sa Poľsku nerealizuje. Či bude budúci školský rok poľská strana realizovať projekt v Poľsku, alebo sa stane časťou slovenského bude predmetom ďalších diskusií.  Jednou z variant  pre OZ Supertrieda ale aj pre projekt ako taký  je aj  hľadanie partnera v Poľsku, ktorý by mal skúsenosti a schopnosti sa projektu aktívne účastniť a niesť svoj diel práce ako aj kompetencií v rámci národnej časti európskeho projektu.

Výsledkom stretnutia sú konkrétne dohody o spolupráci na projekte v Čechách a rámcová dohoda o účasti poľských tried na Supertriede na Slovensku a pokračovanie jednania o realizácii projektu v Poľsku.

O výsledkoch mítingu zástupcovia informovali aj kolegov z Maďarska, ktorí majú záujem na projekt participovať, z technických dôvodov však museli na poslednú chvíľu účasť na mítingu, kde mali byť ako hostia a pozorovatelia odrieknuť.

Advertisement
Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

SuperClass – Supertrieda V4 konferencia a míting.

Vo štvrtok 27.mája a v piatok 28.mája 2010 sa v Bratislave uskutočnila prvá medzinárodná konferencia SupeClass – Supertrieda  a míting zástupcov zo štátov V4. Cieľom stretnutia bolo prezentovať projekt Supertrieda na Slovensku, jeho východiská, históriu, fakty a čísla a diskutovať o realizácii projektu v rámci krajín Vyšegrádskej štvorky. Na mítingu sa zúčastnili organizátori a odborní garanti projektu Supertrieda, zástupcovia a záujemci o realizáciu projektu z Čiech a z Polska.  Vo štvrtok si účastníci pozreli národné finále súťaže Supertrieda, v piatok sa stretli na mítingu v budove Slovenskej katolíckej charity na Hydukovej v Bratislava. Výsledkom stretnutia sú konkrétne dohody o spolupráci na projekte v Čechách a rámcová dohoda o účasti poľských tried na Supertriede na Slovensku a pokračovanie jednania o realizácii projektu v Poľsku.

Program mítingu môžete nájsť v prílohe.  Na stretnutie  sme pozvali aj zástupcu Vyšegrádskeho fondu. Naše pozvanie prijala pani Barbora Hromeková, ktorá prezentovala  aktivity fondu ako aj jednotlivé granty, postup pri podávaní a s ktorou sme diskutovali o kľúčových podmienkach a argumentoch pri uchádzaní sa o grant z fondov.

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Jeden komentár